Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

17.03.2020.

Građani da budu oprezni – pojava zloupotreba korona virusa u sajber prostoru

Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CIRT) u Ministarstvu javne uprave, posredstvom međunarodne razmjene informacija došla je do informacija o slučajevima zloupotreba korona virusa u sajber prostoru širom svijeta. Iz ovog razloga, pozivamo građane na dodatni oprez prilikom boravka u sajber prostoru.

više...
13.02.2020.

Savjeti za sigurnost mobilnih telefona

Savjeti za sigurnost mobilnih telefona

Mobilni telefoni su postali neodvojivi dio naše svakodnevice, ali kako poboljšati njihovu sigurnost? Naše kolege iz letonskog CERT-a napravile su zanimljivu ilustraciju sa korisnim savjetima za upotrebu mobilnih telefona:

više...
12.02.2020.

Dan sigurnog interneta

Dan sigurnog interneta

Povodom obilježavanja Dana sigurnog interneta Ministarstvo javne uprave pripremilo je video sa preporukama koje su usmjerene na sajber bezbjednost, kao i zaštitu korisnika interneta.

više...
11.02.2020.

Zajedno do veće zaštite djece i mladih na internetu

Zajedno do veće zaštite djece i mladih na internetu

Ministar sporta i mladih, Nikola Janović i ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, otvorili su konferenciju „Zajedno za bezbjedniji internet“...

više...
13.11.2019.

Priručnik "Uloga škole u prevenciji i intervenciji u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja"

Priručnik „Uloga škole u prevenciji i intervenciji u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja“, namijenjen je djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima. Priručnik, pored osnovnih i korisnih informacija o elektronskom vršnjačkom nasilju i svim njegovim specifičnostima, objašnjava dvojaku ulogu škole kroz preventivne mjere, ali i mjere intervencije. U tom dijelu, predstavljene su i „Smjernice o postupanju u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja za zaposlene u vaspitno-obrazovnom sistemu“. Poseban dio priručnika namijenjen je roditeljima (savjeti o tome kako pripremiti djecu da budu sigurna u virtuelnom okruženju, kako da prepoznaju vršnjačko nasilje na internetu, ali i kako da reaguju u tim situacijama) i djeci (korisni savjeti i mjere opreza za sigurno i odgovorno korišćenje interneta, ali i smjernice šta djeca koja trpe nasilje ili mu svjedoče, mogu preduzeti i sa kim mogu razgovarati.

više...