Manja slova Veća slova RSS
>

Uspjeh sajber sigurnosti se oslanja na snagu partnerstava koje stvaramo

Uspjeh sajber sigurnosti se oslanja na snagu partnerstava koje stvaramo
Datum objave: 03.12.2018 14:20 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović i britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Alison Kemp, otvorile su danas u Podgorici okrugli sto posvećen sajber bezjednosti, koji organizuju Ministarstvo javne uprave i britanska ambasada sa DCAF-om (Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga).

Ministarka Pribilović se zahvalila britanskoj Vladi na pruženoj podršci i izrazila nadu da se projekat podrške u oblasti sajber bezbjednosti nastavi i u narednom periodu.

Ona je kazala da je u okviru Strategije sajber bezbjednosti za period 2018. do 2021. godine jedan od ciljeva realizacija što većeg broja sajber vježbi, obuka i simulacija, sve sa svrhom jačanja kapaciteta za sajber odbranu. Ona je podsjetila da je Nacionalni CIRT u proteklom periodu uspješno učestvovao u rješavanju brojnih incidenata, koji su u nemalom broju slučajeva zahtijevali saradnju, razmjenu informacija i koordinaciju aktivnosti sa drugim relevantnim organizacijama, institucijama i CIRT timovima. Uspostavljeni su kontakti i razvijena je saradnja sa partnerima na regionalnom i međunarodnom nivou, kreirani su CIRT timovi na lokalnom nivou i uspostavljena saradnja sa privatnim sektorom.

„Naša vizija, bezbjedan sajber prostor, stvoriće pozitivan ambijent za razvoj, ne samo internet poslovanja, već i svih drugih oblika poslovanja koja koriste ICT tehnologije. Umjesto da diskonektujemo mreže, opozivamo inovacije i zaustavljamo razvoj, udružimo se i svim snagama nastavimo da dajemo doprinos podizanju nivoa sajber bezbjednosti i da mislimo o njoj kao o dijelu naše ukupne bezbjednosti“ – kazala je Pribilović. 

Ambasadorka Kemp je kazala da Ujedinjeno Kraljevstvo i njeni partneri dijele zabrinutost zbog obima i složenosti sajber napada. 

„Jedini efikasan način suočavanja sa ovim zajedničkim prijetnjama je zajednički. Naša sposobnost pružanja uspješne sajber sigurnosti se oslanja na snagu partnerstava koje stvaramo: partnerstava između vlade i njenih agencija, kao i između javnog i privatnog sektora, uključujući akademsko i civilno društvo. Velika Britanija će i dalje nastaviti da osnažuje zajedničku viziju otvorenog, mirnog i bezbjednog digitalnog svijeta utemeljenog na vladavini prava” – kazala je Kemp.

Ona je istakla da je sajber bezbjednost prioritet bilateralnih odnosa Velike Britanije i Crne Gore, jer se tiče sigurnosti i prosperiteta naših zemalja. „To je upravo ono o čemu je predsjednik Đukanović nedavno razgovarao s britanskom vladom tokom njegove posjete Londonu prošle sedmice. Ovaj okrugli sto se upravo zbog toga dešava u pravo vrijeme.”

Okrugli sto ima za cilj povećanje svijesti donosioca odluka i drugih relevantnih subjekata o rastućoj prijetnji napada u sajber prostoru.

Nacionalni okrugli sto u organizaciji DCAF-a, je prvi od tri godišnja okrugla stola na kojem učestvuju predstavnici i eksperti za sajber bezbjednost u okviru projekta „Poboljšanje sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu“. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE