Manja slova Veća slova RSS
>

Održana obuka o ulozi ICT i sajber bezbjednosti u Sarajevu

Održana obuka o ulozi ICT i sajber bezbjednosti u Sarajevu
Datum objave: 24.05.2019 18:00 | Autor: CIRT

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Direkcije za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS/NCIRT) Ministarstva javne uprave Zorica Vujović, Goran Tomković i Samir Orahovac učestvovali su na Sub-regionalnoj obuci o ulozi informatičkih i komunikacionih tehnologa (ICT) u kontekstu regionalne i međunarodne sigurnosti u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, OSCE Odjela za Transnacionalne prijetnje (TNTD) i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu.

Obuka je organizovana s ciljem povezivanja regionalnih i nacionalnih napora usmjerenih ka jačanju sajber/ICT bezbjednosne saradnje i poboljšanje sajber stabilnosti.

Učesnici obuke razmatrali su regionalni i međunarodni razvoj u oblasti sajber/ICT sigurnosne politike, naročito mjera za izgradnju povjerenja, kao i uspostavljanje veza između globalnih diskusija i napora u državama jugoistočne Evrope.

Predstavnici Ministarstva javne uprave, Goran Tomković, Zorica Vujović i Samir Orahovac prezentovali su Nacionalni CIRT - centralnu tačku za koordinaciju, razmjenu informacija i odgovor na incidente i sajber bezbjednost, kao i saradnju sa nacionalnim CERT timovima u regionu i međunarodnom nivou i saradnju sa NATO, EU / ENISA, ITU, DCAF, RCC.

„Zahvaljujući našim stalnim naporima na unapređenju zakonodavstva u oblasti sajber bezbjednosti, posljednjih godina radimo na usklađivanju pravnog okvira sa EU, a usvojeno je i nekoliko zakona, strategija i drugih dokumenata koji regulišu ovu oblast. Krajem 2017. godine usvojena je Strategija sajber bezbjednosti za period 2018-2021, kojom je identifikovano osam strateških ciljeva čija će implementacija pozitivno uticati na državne institucije i društvo u cjelini“, rečeno je na prezentaciji Nacionalnog CIRT-a.

Na obuci su predstavljena najnovija dostignuća u oblasti sajber/ICT bezbjednosti u OSCE-u, UN-u i EU-u. Države članice OSCA-a, uključujući i jugoistočnu Evropu, unapređuju implementaciju pojedinačnih mjera za izgradnju povjerenja (CBM).

Takođe, razgovarano je o izgradnji kapaciteta - identifikovanje potreba i izazova, davanje pregleda programa privatnog i javnog sektora za kreatore politike i tehničke službenike koji se bave sajber/ICT bezbjednošću.

Zaključeno je da nadogradnja postojećih kapaciteta i razvoj novih i dalje je prioritet za brojne multilateralne sajber/ICT sigurnosne platforme.

Na treningu su predstavljene najbolje prakse i stavovi o sajber/ICT bezbjednosti, kao i uloga pojedinačnih mjera za izgradnju povjerenja (CBM) u promovisanju veće nacionalne sajber bezbjednosti.

Predstavnici država članica OSCE-a prezentovali su svoje nacionalne pozicije vezane za sajber/ICT bezbjednost, kao i najnovija dostignuća, najbolje prakse, percepcije o prijetnjama i načine za jačanje regionalne sajber/ICT bezbjednosne saradnje kroz platforme kao što je OSCE.