Manja slova Veća slova RSS
>

Priručnik "Uloga škole u prevenciji i intervenciji u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja"

Datum objave: 13.11.2019 13:43 | Autor: CIRT

Ispis Štampaj stranicu


Priručnik „Uloga škole u prevenciji i intervenciji u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja“, namijenjen je djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima. Priručnik, pored osnovnih i korisnih informacija o elektronskom vršnjačkom nasilju i svim njegovim specifičnostima, objašnjava dvojaku ulogu škole kroz preventivne mjere, ali i mjere intervencije. U tom dijelu, predstavljene su i „Smjernice o postupanju u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja za zaposlene u vaspitno-obrazovnom sistemu“. Poseban dio priručnika namijenjen je roditeljima (savjeti o tome kako pripremiti djecu da budu sigurna u virtuelnom okruženju, kako da prepoznaju vršnjačko nasilje na internetu, ali i kako da reaguju u tim situacijama) i djeci (korisni savjeti i mjere opreza za sigurno i odgovorno korišćenje interneta, ali i smjernice šta djeca koja trpe nasilje ili mu svjedoče, mogu preduzeti i sa kim mogu razgovarati).

Priručnik je dostupan na sljedećem linku: Priručnik Uloga škole u prevenciji i intervenciji u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja

Smjernice su dostupne na sljedećem linku: Smjernice o postupanju u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja za zaposlene u vaspitno-obrazovnom sistemu